jouwPensioenplan

jouwSparringpartner

Herken je je in het onderstaande?

Werkwijze jouwPensioenplan

jouwPensioenplan is zich ervan bewust dat vertrouwen van essentieel belang is bij het uit handen geven van financiële vraagstukken van u en van uw relaties / medewerkers. In een eerste vrijblijvend gedeelte van gesprek kunt u nader met ons kennis maken en zullen wij onze dienstverlening en onze werkwijze aan u toelichten.

Wanneer het vertrouwen en het goede gevoel er is kunt u in het vervolg van eerste gesprek uw vraagstuk en de adviesbehoefte aan ons voorleggen. Dit zal resulteren in een overeenkomst van opdracht waarin onze werkzaamheden staan omschreven. Daarbij is het stuk zelfwerkzaamheid van klant bepalend voor aantal adviesuren.

Beloning en Tarieven JPP

Wij verrichten onze diensten alleen op basis van een uurtarief of een vast afgesproken prijs. Daarbij zullen wij het eerste half uur van reistijd niet in rekening brengen.

Voorafgaand aan een adviestraject kunnen wij u veelal een indicatieve opgave verstrekken van de verwachten tijdsbesteding en bijbehorende kosten. Ook ontvangt u voorafgaand aan uw opdracht (indien van toepassing) een dienstverleningsdocument

Algemene Voorwaarden en dienstenwijzer

Elke samenwerking met jouwPensioenplan begint met onze dienstenwijzer en algemene voorwaarden. Documenten waarin precies staat wat u van ons mag verwachten. U weet dus op voorhand waar u aan toe bent.

Voor financieel complexe producten zoals bijvoorbeeld een levensverzekering, nemen wij eerst samen met u het dienstverleningsdocument door.

Dienstverleningsdocumenten

Bijgaand treft u een aantal, door de AFM verplichte en gestandaardiseerde, dienstverleningsdocumenten aan.

jouwPensioenplan
Ontwerp en realisatie B-more design