jouwPensioenplan

jouwSparringpartner

Herken je je in het onderstaande?

Producten jouwPensioenplan

jPP

jouwPensioenplan kan u op diverse manieren van dienst zijn. Onze dienstverlening is opgebouwd uit de volgende deelgebieden:

Wat is de kern van pensioen?

Pensioen is in de basis het toekomstig inkomen, het sparen voor later. Hoe meer je spaart, hoe meer pensioen je straks hebt. Het maakt hierbij dus niet uit of je over Nederlandse, Europese of een andere situatie spreekt. Dit uitgangspunt wordt in de praktijk nogal eens vertroebeld door een wirwar aan regels, pensioensystemen, verschillende producten, kostenstructuren en de risico’s.

jouwPensioenplan heeft als doelstelling om duidelijkheid te creëren in het oerwoud van regels en op eenduidige manier haar relaties te helpen bij het maken van de juiste keuzes.

Het 'pensioengebouw' in Nederland is gebaseerd op het zogenaamde drie pijler systeem. De eerste pijler is de sociale zekerheid, dat wil zeggen de voorzieningen vanuit de overheid. Deze voorzieningen worden steeds verder uitgehold en zijn niet voor alle groepen toegankelijk (denk bijvoorbeeld aan de zzp-er en de werkloosheidswet). De tweede pijler wordt gevormd door de voorzieningen in het kader van een werkgever/ werknemer relatie, het zogenaamde collectieve pensioen. Ook de tweede pijler staat op dit moment onder budgettaire druk vanuit de overheid.
De derde pijler bestaat uit privé voorzieningen, zoals lijfrente, sparen en beleggen. Van deze laatste voorziening kan iedere Nederlander gebruik maken. Het maakt hierbij niet uit of je ondernemer bent of vanuit loondienstverband werkt.

Tegenwoordig dienen wij, met de hypothecaire ontwikkelingen en de ontwikkelingen op de woning markt ook steeds meer te kijken naar in hoeverre relatie met een hypotheek deze op de einddatum geheel of gedeeltelijk hebben afgelost. Indien de hypotheeklasten namelijk aanmerkelijk afnemen is er ook minder pensioen nodig om met dezelfde levensstandaard verder te gaan. Soms wordt dit ook wel de vierde pijler genoemd.

Wanneer we het nu hebben over pensioen zijn er eigenlijk 3 mogelijke pensioenvormen:

Het ouderdomspensioen

Het ouderdomspensioen gaat in vanaf de pensioendatum en loopt tot je overlijden. Het wordt meestal per maand uitbetaald. Soms kun je het ouderdomspensioen eerder laten ingaan. Het pensioen wordt dan lager. Ook kun je in sommige situaties je pensioen uitstellen.

Het nabestaandenpensioen

Het nabestaandenpensioen is het pensioen dat na jouw dood wordt uitgekeerd aan je nabestaanden. Er bestaat pensioen voor de achterblijvende partner (dit is het partnerpensioen). Er bestaat ook een pensioen voor de achterblijvende kinderen (het wezenpensioen).

  • Het risico van overlijden (nabestaandenpensioen, wezenpensioen);
  • Het risico van arbeidsongeschiktheid (premievrijstelling, arbeidsongeschiktheidspensioen);

Het arbeidsongeschiktheidspensioen

Het arbeidsongeschiktheidspensioen is een aanvulling op de wettelijke arbeidsongeschiktheidsregeling, de WIA. Het arbeidsongeschiktheidspensioen eindigt wanneer je de pensioengerechtigde leeftijd (nu nog 65 jaar) bereikt. Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid krijg je ook maar een gedeelte van het betreffende pensioen. Lang niet alle pensioenregelingen hebben een arbeidsongeschiktheidspensioen. Wel is in de meeste pensioenregelingen vastgelegd dat bij arbeidsongeschiktheid de opbouw van ouderdoms- en partnerpensioen gewoon wordt voortgezet, zonder dat je premie betaald. Dit betreft het meeverzekeren van premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid binnen een pensioenregeling.

jouwPensioenplan
Ontwerp en realisatie B-more design