jouwPensioenplan

jouwSparringpartner

Herken je je in het onderstaande?

Pensioenadvies ondernemer/zzp-er/starter

Voor u kunnen wij onder andere de volgende ondersteuning bieden:

  • Planning van de huidige stand van zaken (0-meting).
  • Maken van overzicht op deelgebieden (leven, overlijden, arbeidsongeschiktheid).
  • Beoordelen van lopende oudedagsvoorzieningen.
  • In kaart brengen van alternatieven naar de toekomst toe.
  • Invulling geven aan mogelijke oplossingsrichtingen.
  • Het verstrekken van een recept naar huidige adviseur.
  • U helpen met de invulling van uw keuze.

U als jonge of gevestigde ondernemer wordt in deze tijd geconfronteerd met grote wetswijzigingen en een steeds verder terugtredende overheid. Dit vergt veel energie om en vraagt aan u, ook als het om pensioenzaken gaat, om u als ondernemer op te stellen.

Zowel de lange als de korte termijn dient in de gaten te worden gehouden. Door het ruime productaanbod en de diverse mogelijkheden om invulling te geven aan uw oudedagsvoorziening is er ook daadwerkelijk iets te kiezen.

jouwPensioenplan kan u helpen in het maken van de keuzes en u op een zodanige wijze voorlichten zodat de keuzes van vandaag ook matchen met uw keuzes van morgen.

Hierbij mag u van ons een transparante manier van zakendoen verwachten waarbij het voor u als ondernemer vooraf duidelijk is welke kosten aan onze dienstverlening zijn verbonden en welke activiteiten u hiervoor van ons mag verwachten.

jouwPensioenplan
Ontwerp en realisatie B-more design