jouwPensioenplan

jouwSparringpartner

Herken je je in het onderstaande?

Pensioenadvies werkgever

Voor de werkgever kunnen wij de volgende diensten leveren:

  • Advies bij het opzetten van een pensioenregeling voor werkgevers die nog geen regeling hebben.
  • Begeleiding en onderhandeling bij verlenging van een pensioencontract.
  • Controle van de verzekeringsopgaven en nota's van uw verzekeraar.
  • Advies bij het aanpassen van een lopende pensioenregeling. Een wetswijziging of een wens van de werkgever om de pensioenlasten te beperken, ligt meestal ten grondslag aan deze aanpassing.
  • Beoordelen van lopende pensioenregelingen. Zijn de regeling en kostenopslagen (verzekeraar en adviseur) marktconform?
  • Advies bij waardeoverdracht van, bij een vorige werkgever, opgebouwde pensioenaanspraken.
  • Ook verzorgen wij voor meerdere werkgevers de pensioencommunicatie richting deelnemers aan de collectieve pensioenregeling.
  • Op orde brengen van niet goed lopende administratie binnen regelingen.

In de huidige tijd zijn er veel bewegingen binnen het pensioenlandschap. De overheid (her)structureert de fiscale mogelijkheden tot pensioenopbouw. Daarnaast wordt er steeds meer nadruk gelegd bij de werkgever om zaken op orde te houden. Door ontwikkelingen op het gebied van ICT wordt het voor verzekeraars makkelijker om op een efficiëntere manier het beheer te voeren. Ook zijn er de laatste jaren alternatieven op pensioengebied gekomen zoals het banksparen en de premie pensioen instelling.

Binnen dit groter wordende speelveld kunnen wij onze uitgebreide diensten op uurbasis en naar wens van u uitrollen. U bepaalt zelf welke diensten u afneemt en betaalt alleen voor de geleverde diensten.

jouwPensioenplan
Ontwerp en realisatie B-more design